โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital

การจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
ประกาศจังหวัดตาก ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ ๓ คัน 24 ต.ค. 2562, 10:25
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตร... 24 ต.ค. 2562, 10:22
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ต.ค. 2562, 10:17
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามพรบ.การจัดซื้อ จ... 2 ต.ค. 2562, 14:25
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด้านครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และ... 24 เม.ย. 2562, 14:42
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด้านครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และ... 24 เม.ย. 2562, 14:40
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด้านครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และ... 24 เม.ย. 2562, 14:38
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด้านครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง และ... 24 เม.ย. 2562, 14:33
เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายกา... 3 เม.ย. 2562, 12:01
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สขร.1) 22 มี.ค. 2562, 14:23

ติดต่อเราสงวนลิขสิทธิ์ © โรงพยาบาลสามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โทร. 055-800-597,8