โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital

การจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
ประกาศจังหวัดตาก ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 13 ธ.ค. 2562, 11:36
รายงานการวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 256๒ 11 ธ.ค. 2562, 15:43
ประกาศอนุมัติแพยแพร่แผน 6 ธ.ค. 2562, 10:27
ประกาศจังหวัดตาก ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 6 ธ.ค. 2562, 10:26
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 6 ธ.ค. 2562, 10:26
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 6 ธ.ค. 2562, 10:25
ยกเลิกประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 6 ธ.ค. 2562, 10:23
ประกาศจังหวัดตาก ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ ๓ คัน 24 ต.ค. 2562, 10:25
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตร... 24 ต.ค. 2562, 10:22
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ต.ค. 2562, 10:17

ติดต่อเราสงวนลิขสิทธิ์ © โรงพยาบาลสามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โทร. 055-800-597,8