โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital

การจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 (แบบ สขร.1) 12 มิ.ย. 2563, 09:15
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 (แบบ สขร.1) 26 พ.ค. 2563, 14:43
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 (แบบ สขร.1) 26 พ.ค. 2563, 14:43
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร.1) 17 มี.ค. 2563, 15:11
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 (แบบ สขร.1) 17 มี.ค. 2563, 15:11
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ (แบบ สขร.1) 17 มี.ค. 2563, 15:10
ประกาศจังหวัดตาก 12 มี.ค. 2563, 13:31
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตร... 12 มี.ค. 2563, 13:30
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๓ คัน 12 มี.ค. 2563, 13:30
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด้านครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และ... 24 เม.ย. 2562, 14:42

ติดต่อเราสงวนลิขสิทธิ์ © โรงพยาบาลสามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โทร. 055-800-597,8