โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
รายงานการประชุม กบร. ครั้งที่ ๒ /๒๕๖3 เมื่อวันที่ ๑2 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 11 มิ.ย. 2563, 09:46
รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่... 10 มิ.ย. 2563, 15:37
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10 มิ.ย. 2563, 15:06
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕... 26 พ.ค. 2563, 10:26
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน 26 พ.ค. 2563, 10:18
รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 25 พ.ค. 2563, 16:20
รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 25 พ.ค. 2563, 16:19
รายงานติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต... 25 พ.ค. 2563, 16:14
ประชาสัมพันธ์ผู้เข้ารับบริการ และญาติผู้เข้ารับบริการ 20 มี.ค. 2563, 14:38
โครงการคัดกรองเบาหวาน 20 มี.ค. 2563, 13:23

ติดต่อเราสงวนลิขสิทธิ์ © โรงพยาบาลสามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โทร. 055-800-597,8