โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัด... 13 ธ.ค. 2562, 14:02
ประกาศโรงพยาบาลสามเงา เรื่อง มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 13 ธ.ค. 2562, 11:11
ขออนุญาตนำแผนจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศในเว็บไซต์ของโรงพยาบาล 13 ธ.ค. 2562, 10:26
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดและปลดประกาศในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหา... 13 ธ.ค. 2562, 10:00
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 (แบบ สขร.1) 12 ธ.ค. 2562, 16:35
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 (แบบ สขร.1) 12 ธ.ค. 2562, 16:34
โรงพยาบาลสามเงารับมอบเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์กาแพทย์จากผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่... 18 พ.ย. 2562, 14:26
คณะผู้บริหารของโรงพยาบาลสามเงา เยี่ยมอาการป่วยของมารดาท่านพระครูศรีสุท... 6 พ.ย. 2562, 15:21
ร่วมลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างเรือนไทยแพทย์แผนไทย ซึ่งได้รับบริจาค... 6 พ.ย. 2562, 15:20
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนโครงการ ?ตากเมืองสะอาดปราศจากโฟม(No 6 พ.ย. 2562, 15:19

ติดต่อเราสงวนลิขสิทธิ์ © โรงพยาบาลสามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โทร. 055-800-597,8