โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital


เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามพรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11

2 ต.ค. 2562, 14:25   


ดูเอกสาร  ย้อนกลับ


ติดต่อเราสงวนลิขสิทธิ์ © โรงพยาบาลสามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โทร. 055-800-597,8