โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital


ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เยียมโรงพยาบาลสามเงา

11 ก.ค. 2562, 15:19   

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและคณะลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลสามเงา โดยมีนายแพทย์ปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์นำเสนอสถานะการเงินการคลังของโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมสร้อยตะวัน
ดูเอกสาร  ย้อนกลับ


ติดต่อเราสงวนลิขสิทธิ์ © โรงพยาบาลสามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โทร. 055-800-597,8