โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospitalข่าว วันที่
[ข่าวประชาสัมพันธ์] โรงพยาบาลสามเงารับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการชุมชนดีเด่นภาคเหนือ การ... 3 ต.ค. 2562, 11:49
[ข่าวประชาสัมพันธ์] โรงพยาบาลสามเงาจัดกิจกรรมวันมหิดลและวันครบรอบ 36 ปี เปิดโรงพยาบาลสามเง... 3 ต.ค. 2562, 11:35
[การจัดซื้อจัดจ้าง] เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามพรบ.การจัดซื้อ จ... 2 ต.ค. 2562, 14:25
[ข่าวประชาสัมพันธ์] วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลสามเงาร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และ... 18 ก.ค. 2562, 15:06
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เยียมโรงพยาบาลสามเงา 11 ก.ค. 2562, 15:19
[ข่าวประชาสัมพันธ์] คู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน และคลินิกวาร์ฟาริน 2 ก.ค. 2562, 19:38
[ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่... 2 ก.ค. 2562, 19:21
[ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลกรอบแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลสามเงา 2 ก.ค. 2562, 19:13
[ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบน ปีงบประมาณ 2562 2 ก.ค. 2562, 19:02
[ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการประเมินฯผู้ที่มีผลงานระดับดีเด่นมาก 2 ก.ค. 2562, 18:38


ติดต่อเราสงวนลิขสิทธิ์ © โรงพยาบาลสามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โทร. 055-800-597,8