โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospitalข่าว วันที่
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัด... 13 ธ.ค. 2562, 14:02
[การจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศจังหวัดตาก ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 13 ธ.ค. 2562, 11:36
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศโรงพยาบาลสามเงา เรื่อง มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 13 ธ.ค. 2562, 11:11
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขออนุญาตนำแผนจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศในเว็บไซต์ของโรงพยาบาล 13 ธ.ค. 2562, 10:26
[ข่าวประชาสัมพันธ์] คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดและปลดประกาศในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหา... 13 ธ.ค. 2562, 10:00
[ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 (แบบ สขร.1) 12 ธ.ค. 2562, 16:35
[ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 (แบบ สขร.1) 12 ธ.ค. 2562, 16:34
[การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานการวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 256๒ 11 ธ.ค. 2562, 15:43
[การจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศอนุมัติแพยแพร่แผน 6 ธ.ค. 2562, 10:27
[การจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศจังหวัดตาก ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 6 ธ.ค. 2562, 10:26


ติดต่อเราสงวนลิขสิทธิ์ © โรงพยาบาลสามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โทร. 055-800-597,8