โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospitalข่าว วันที่
[การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 (แบบ สขร.1) 26 พ.ค. 2563, 14:43
[การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 (แบบ สขร.1) 26 พ.ค. 2563, 14:43
[ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕ ... 26 พ.ค. 2563, 10:26
[ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน 26 พ.ค. 2563, 10:18
[ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 25 พ.ค. 2563, 16:20
[ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 25 พ.ค. 2563, 16:19
[ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต ... 25 พ.ค. 2563, 16:14
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ประชาสัมพันธ์ผู้เข้ารับบริการ และญาติผู้เข้ารับบริการ 20 มี.ค. 2563, 14:38
[ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการคัดกรองเบาหวาน 20 มี.ค. 2563, 13:23
[ข่าวประชาสัมพันธ์] กระบวนการอำนวยความสะดวกผู้รับบริการโรงพยาบาลสามเงา 20 มี.ค. 2563, 10:46


ติดต่อเราสงวนลิขสิทธิ์ © โรงพยาบาลสามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โทร. 055-800-597,8