โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
แผนปฏิบัติการงานส่งเสริมสุขภาพ แผนคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในประชาชน อายุ 50-70 ปี อำเภอสามเงา