โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
ขอเผยแพร่เเผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565