โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
โรงพยาบาลสามเงาร่วมประชุมผู้ใหญ่บ้านกำนัน เพื่อทำประชาคมขอมติในการปรับปรุงตึกผู้ป่วยใน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสามเงา