โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospitalข่าว วันที่
[การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 (แบบ สขร.1) 12 มิ.ย. 2563, 09:15
[ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานการประชุม กบร. ครั้งที่ ๒ /๒๕๖3 เมื่อวันที่ ๑2 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 11 มิ.ย. 2563, 09:46
[ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ... 10 มิ.ย. 2563, 15:37
[ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10 มิ.ย. 2563, 15:06
[การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 (แบบ สขร.1) 26 พ.ค. 2563, 14:43
[การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 (แบบ สขร.1) 26 พ.ค. 2563, 14:43
[ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕ ... 26 พ.ค. 2563, 10:26
[ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน 26 พ.ค. 2563, 10:18
[ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 25 พ.ค. 2563, 16:20
[ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 25 พ.ค. 2563, 16:19


ติดต่อเราสงวนลิขสิทธิ์ © โรงพยาบาลสามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โทร. 055-800-597,8