โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital

โรงพยาบาลสามเงา

ที่อยู่ : 371 หมู่ 4 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โทร : 055-800-597,8
เบอร์แฟกซ์ : 055-800597 ต่อ 311
เบอร์โทรศัพท์ห้องฉุกเฉิน : 055-800647 (สำหรับกรณีฉุกเฉินเท่านั้น)
Facebook : โรงพยาบาลสามเงา