โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
ชาวโรงพยาบาลสามเงาร่วมทำ 5ส จิตอาสาหน้าบ้านน่ามอง 5 เม.ย. 2562