โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
ประชุมคป.สอ.วันที่ 27 มีนาคม 2562 29 มี.ค. 2562